αγχώνω


αγχώνω
αγχώνω, άγχωσα βλ. πίν. 3

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.